A A A

HISTORIA KLUBU 1975 - 2010

     Postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu wszystkie dające się zweryfikować fakty z trzydziestopięcioletniego okresu istnienia Klubu Górskiego PTTK w Częstochowie. Okazuje się, że nie jest to zadanie łatwe. Pamięć ludzka jest bardzo zawodna. Pomimo upływu stosunkowo niedługiego okresu czasu, wiele faktów uleciało nam z pamięci, wiele również uległo przekształceniu w naszych wspomnieniach. O wielu sprawach i ludziach zwyczajnie zapomnieliśmy.
    Zdajemy sobie sprawę, że przedstawiony materiał nie jest kompletny, zawiera pewne błędy i nieścisłości. Jest jednakże kompetentną podstawą do snucia wspólnych wspomnień i dyskusji o osiągnięciach. Przygotowując go niejeden raz spieraliśmy się w gronie przyjaciół na temat pewnych faktów i dat. Prosimy wszystkich, którzy są w stanie uzupełnić lub skorygować przedstawione dane o uwagi – najlepiej drogą elektroniczną na adres: pttkcz@neostrada.pl. Zachęcamy również do pisania - wzorem naszych kolegów i koleżanek – własnych wspomnień z imprez organizowanych przez Klub. Obiecujemy wykorzystać je w ewentualnych następnych wydaniach historii Klubu.
      Wykorzystano wspomnienia: Bożenny Dziuk, Elżbiety Salamon, Zofii Stańczyk, Andrzeja Ładygina, Andrzeja Piaścika i Lucjana Ślęzaka oraz artykuły z „Gazety Częstochowskiej”  i  „Życia Częstochowy”. Fotografie nieznanych autorów z archiwum klubu oraz ze zbiorów osób prywatnych. Tekst i opracowanie Andrzej Piaścik, opracowanie fotografii Halina Ślęzak.