A A A

Materiały na stronę www i do kroniki

 Materiały na stronę:

Bardzo prosimy o nadsyłanie materiałów do ewentualnego zamieszczenia na tej stronie na adres klubgorski.pttk.czwa@gmail.com Przygotowujący relację (powinien - miło jeśli to zrobi) podać minimum: pasmo górskie, datę wycieczki, trasę wycieczki, listę uczestników, krótki opis wycieczki. Informacja o imprezie zostanie odnotowana w rejestrze wypraw w archiwum Klubu. Zdjęcia proszę nadsyłać wyselekcjonowane, w pełnym rozmiarze, ok 5 sztuk z imprezy.  Można takze przysłać więcej zdjęć ale wtedy zamieszczający dokonuje selekcji materiałów.
 
Zastrzegamy sobie prawo selekcji i redagowania przesłanych materiałów oraz wyboru zdjęć do zamieszczenia na stronie internetowej i w kronice. Ostateczną decyzję o zmieszczeniu materiałów na stronie www i w kronice klubowej podejmuje kronikarz klubu po uwzględnieniu merytorycznych i formalnych walorów nadesłanych tekstów oraz opisanego wydarzenia. Przesyłając materiały do zamieszczenia na stronie www i w kronice Klubu zgadzasz się z wyżej wymienionymi zasadami.
 
Nie wyrażamy zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie zdjęć i tekstów. Kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych materiałów bez zgody właścicieli praw autorskich stanowi naruszenie przepisów karnych i cywilnych ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 2010, nr 152, poz. 1016) o prawie autorskim i prawach pokrewnych i niesie za sobą skutki prawne.